Miejsce:
Kasina Wlk. / Śnieżnica
Dyscyplina:
rowery
Data:
2018-07-22
Organizator:
Agencja Sport UP sp. z o.o.,
http://www.downhillcup.eu
Zapisy do:
2018-07-18 23:59
Opis:

Regulamin zawodów

Wybrane fragmenty regulaminu:

Warunki uczestnictwa

Diverse Downhill Contest to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencją, jak również amatorów (odpowiednie kategorie).

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronie www.downhillcup.eu.

Zawodnik ma mieć sprawny rower, kask pełny - integralny, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki.

Zapisy oraz opłaty startowe

Zapisy na zawody przyjmowane są dla wszystkich kategorii poprzez Internet lub w biurze zawodów (przy dolnej stacji kolei) w dniu poprzedzającym zawody (sobota) w godz.: 8.30-13.00.

Opłata startowa wynosi: 70 pln. Dla zawodników zarejestrowanych internetowo, którzy nie uiścili wcześniej opłaty startowej oraz dla zawodników dopiero rejestrujących się w przed dzień zawodów płatność gotówką wynosić będzie 80 pln.

Zasady rozgrywania

Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje, finał).Do finałowego przejazdu kwalifikuje się :
- 30 zawodników z licencją kolarską
- 25 zawodników w kategorii: Hobby Junior, Hobby Hardtail, Hobby Full z najlepszym czasem pierwszego przejazdu.

Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest czas przejazdu w finale.
Zawodnicy startują w odstępach 1 minutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu.
Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie grozi dyskwalifikacją.
Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem zawodów.

Ramowy Program Zawodów:

21.07.2018 r. (sobota) 
godz. 08:00 - odprawa służb zabezpieczających 
godz. 08:30 – 13:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych 
godz. 08:30 – 9:30 - obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników (dotyczy zawodników z licencją) 
godz. 9:30 – 15:00 - obowiązkowy trening z zatrzymywaniem 
godz. 15:00 – 17:00 - trening non stop dla zawodników z licencją

22.07.2018 r. (niedziela) 
godz. 8:00 - odprawa służb zabezpieczających i wywieszenie list startowych w biurze zawodów 
godz. 8:30 – 10:00 - trening dla wszystkich kategorii 
godz. 10:00 – 11:00 - trening tylko dla zawodników z licencją kolarską 
godz. 11:30 – 13:30 - eliminacje 
godz. 14:00 – 16:00 - finały 
ok. 15 minut po zakończeniu finału - dekoracja zwycięzców

Atrakcje dodatkowe (sobota):
godz. 9:00 - Diverse wycieczka Enduro (rowerowa wycieczka dla grupy podstawowej)
godz. 9:00  12:00 - treningi KIDS RACE
godz. 13:00  13:00 - zawody KIDS RACE (dwa przejazdy, liczy się lepszy czas)
godz. 17:00 - MONSTER BEST WHIP CONTEST
godz. 18:30 - LEATT PUMPTRACK
Zapisy na atrakcje dodatkowe: http://bit.ly/Mistrzostwa_Polski_atrakcje_dodatkowe
Kategorie:
  • Kobiety
  • Masters II (1950 - 1978)
  • Masters I (1979 - 1988)
  • Hobby Full (DHCT) (1993 - 2004)
  • Elita (CzG) (1989 - 2004)
  • Hobby Junior (2002 - 2005)
  • Hobby Hardtail
  • Hobby Full (1992 - 2003)
Limit zawodników:
400 (wolnych miejsc: 367, zarejestrowanych: 103, opłaconych: 33)
Zapisy:
Rejestracja na zawody została zakończona.