Zbierane i przetwarzane dane służą wyłącznie na potrzeby obsługiwanych zawodów. Dane mogą być udostępniane organizatorowi zawodów.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest właściciel firmy Zakład Wielobranżowy 4M Zbigniew Stanisławski, ul. Obfita 6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-004-46-93. Dostęp do danych ma wyłącznie administrator.
Dane przechowywane są na serwerze MyDevil.net obsługującym stronę służącą do rejestracji udziału w zawodach. MyDevil.net w swojej polityce prywatności gwarantuje bezpieczeństwo danych.

JAKIE DANE POZYSKUJEMY?

Zebrane dane nie są danymi wrażliwymi. Pozyskuję następujące informacje:

 • nazwisko i imię,
 • rok urodzenia,
 • adres e-mailowy,
 • płeć,
 • miejscowość,
 • kraj,

Ponadto, nieobowiązkowo:

 • klub,
 • telefon.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?

Zbierane i przetwarzane dane służą wyłącznie na potrzeby obsługiwanych zawodów – przedstawiania listy zgłoszonych osób, tworzeniu list startowych, publikowania wyników zawodów.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE?

Dane mogą być przekazane organizatorowi zawodów.
Mogę je przekazać odbiorcom trzecim, jeśli będę miał ku temu odpowiednią podstawę prawną (np. organom państwowym).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, analizowania ich oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
Dlatego też rejestracja w serwisie jest świadomą zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w celu przeprowadzenia zawodów.

PRAWA OSOBY ZAREJESTROWANEJ NA ZAWODY

Osoba zainteresowana ma prawo do:

 1. Dostępu do treści danych.
 2. Sprostowania danych.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia danych.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Przenoszenia danych.

Realizację dowolnego z ww. punktów należy zgłosić za pomocą wiadomości e-mailowej, którą można wysłać bezpośrednio ze strony obsługującej zawody.