Miejsce:
Karpacz
Dyscyplina:
rowery
Data:
2018-06-16
Organizator:
Fundacja Bike Planet,
Zapisy do:
2018-06-14 23:59
Opis:

Regulamin zawodów (+ załączniki)

Wybrane fragmenty regulaminu:

Bike Planet Townhill Race to zawody ogólnodostępne. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). Zawodnikiem może być osoba w dniu zawodów jest osobą pełnoletnią lub ukończyła 15 rok życia. Osoba niepełnioletnia musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach.

Opłatę startową należy uiścić nie później niż na dwa dni robocze przed odbywającymi się zawodami, dokonując przelewu na rachunek bankowy:
Fundacja Bike Planet, ul. Nad Łomnicą 5, 58-540 Karpacz
BZWBK 02 1090 1926 0000 0001 3489 8968
lub poprzez stronę.

Wysokość opłaty przy płatności na konto lub poprzez stronę: 70 zł,
Przy płatności w biurze zawodów 80 zł.

Wniesiona przez uczestnika opłata nie podlega zwrotowi w wyniku rezygnacji, nieukończeniu zjazdu przez zawodnika lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Minimalna liczba zgłoszonych zawodników wymagana do utworzenia danej kategorii wynosi 5 osób. W przypadku nieutworzenia kategorii zawodnicy zostaną sklasyfikowani w wyższej kategorii.
Zawodnicy wykonują dwa mierzone zjazdy. Jako wynik przyjmowany jest lepszy czas przejazdu.

Harmonogram zawodów:

Godz. 7.00 ostatnie zmiany na trasie
Godz. 8.00 odprawa wolontariuszy
Godz. 9.00 otwarcie biura zawodów
Godz. 10.00 koniec prac związanych z przygotowaniem trasy
Godz. 10.00 start zapisów
Godz. 10.30 początek treningów
Godz. 12.00 koniec zapisów
Godz. 12.30 publikacja listy startowej
Godz. 12.30 zamknięcie treningów
Godz. 13.00 start zawodów – 1 przejazd (hobby hardtail, junior, kobiety, open, masters)
Godz. 15.00 start 2 przejazd
Godz. 17.00 Best Whip
Godz. 18.00 rozdanie nagród i zakończenie imprezy.

Kategorie:
  • Kobiety
  • Junior (DHCT) (2007 - 2011)
  • Hobby Hardtail
  • Masters (1960 - 1990)
  • Open (1955 - 2000)
Limit zawodników:
250 (wolnych miejsc: 243)
Zapisy:
Rejestracja na zawody została zakończona.