Miejsce:
Międzybrodzie Żywieckie / Żar
Dyscyplina:
rowery
Data:
2021-05-16
Zapisy do:
2021-05-14 20:00
Opis:

Regulamin zawodów

Opłata startowa wynosi:

  • 80 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe do dnia 16.04.2021 23:59,
  • 100 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe do dnia 12.05.2021 23:59,
  • 150 zł dla osób rejestrujących się oraz uiszczających opłatę startową w biurze zawodów w dniu 15.05.2021 do godz. 13:00.

Wpata na konto:
50 8137 0009 0033 5030 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Żywcu); podać: imię i nazwisko zawodnika, kategoria, I Edycja

Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko w dniu 15.05.2021 r.

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest obecność rodziców lub prawnych opiekunów podczas zawodów oraz wypełnienie pisemnej zgody poprzez rodzica lub prawnego opiekuna; druk dostępny w biurze zawodów.

Harmonogram zawodów w Regulaminie.

Kategorie:
  • Kobiety (LSD) (1960 - 2010)
  • Hardtail (LSD)
  • Junior (LSD) (2006 - 2010)
  • Full (LSD) (1995 - 2005)
Limit zawodników:
175 (wolnych miejsc: 0, zarejestrowanych: 175)
Zapisy:
Rejestracja na zawody została zakończona.