Miejsce:
Sienna / Czarna Góra
Dyscyplina:
rowery
Data:
2020-07-25
Organizator:
Fundacja Arek Bike Center, ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń, info@arekbikecenter.pl, +48512839742,
http://www.arekbikecenter.com
Zapisy do:
2020-07-24 20:00
Opis:

Regulamin

Opłata startowa w wys. 40 zł od wszystkich zawodników, również tych zarejestrowanych przez stronę internetową, pobierana będzie w Biurze Zawodów w dniu zawodów, w godzinach 9.00-12.00. Opłata startowa nie pokrywa kosztów biletów na wyciąg.

Kategorie:
  • Dziewczynki 1 (2005 - 2006)
  • Dziewczynki 2 (2007 - 2008)
  • Dziewczynki 3 (2009 - 2010)
  • Kobiety (CzG) (1950 - 2003)
  • Chłopcy 4 (2011 - 2012)
  • Chłopcy 2 (2007 - 2008)
  • Chłopcy 3 (2009 - 2010)
  • Mężczyźni (CzG) (1950 - 2003)
Limit zawodników:
brak limitu
Zapisy:
Rejestracja na zawody została zakończona.