Miejsce:
Wisła/Skolnity
Dyscyplina:
rowery
Data:
2020-09-27
Zapisy do:
2020-09-25 22:00
Opis:

Regulamin

Opłata startowa w biurze zawodów lub przez Internet na konto organizatora:
50 8137 0009 0033 5030 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Żywcu).
Tytułem: imię i nazwisko zawodnika, kategoria, I/II/III/IV Edycja (w zależności od tego za start w której edycji wnoszona jest opłata).
Opłata startowa wynosi:

  • 60 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe organizatora do dnia 20.03.2020 r. godz.23:59,
  • 80 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe organizatora do dnia 21.08.2020 r. Godz. 23:59,
  • 100 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe organizatora po 11.09.2020 r. lub płatne gotówką podczas rejestracji w biurze zawodów 26.09.2020 r.
Kategorie:
  • Kobiety
  • Hardtail (HDL) (1950 - 2010)
  • Full (HDL) (1950 - 2003)
  • Full U23 (1997 - 2008)
Limit zawodników:
150 (wolnych miejsc: 27, zarejestrowanych: 123)
Zapisy:
Rejestracja na zawody została zakończona.