• Nazwa wpłacającego: Adrian Bukiej
  • Płatność za: Diverse Downhill Contest - Mistrzostwa Polski DH 2018 (PP #4)
  • Data rejestracji na zawody: 2018-05-23 09:57:21
  • Termin płatności: 2018-07-18 23:59:59
  • Kwota: 70,00 PLN
  • Twoje zgłoszenie zostało opłacone. Dziękujemy!